Duna Összeköt Térség: Ajándék az élethez

2014 aug. 26.

Duna Összeköt térség: Ajándék az élethez

Hisznek a helyi értékekben és közös erővel propagálják azokat

 

A vidék érték, csak fel kell ismerni és hinni benne. Aki büszke arra ahol él, hitelesen tudja képviselni azt. Ám –mint a Duna Összeköt közösség tagjai vallják – egyedül nem, csak összefogással lehet igazi sikereket elérni.

 

Erdők és mezők, falvak, házak emberek, mesterségek, igaz értékek. Mint apró színes gyöngyök a nyaklánchoz úgy illeszkedik a Duna két partjához huszonegy település. Itt született Illyés, erre járt Petőfi, kóstolták a vidék zamatos borait, finom pálinkáit, és Lázár Ervin csodás meséit e tájak ihlették meg.” Így ír a huszonegy település alkotta Duna Összeköt térségről az Ajándék az élethez című, e térséget bemutató prospektus. Nem csoda, ha valaki az igényes kiadványt kézbe véve túrabot és kényelmes cipő után kap. Éppen ez volna a cél, illetve még előbb az, hogy maguk a térségben élők is felismerjék a körülöttük lévő értékeket, még ha nem is hatalmas dolgokról van szó.

A vidékfejlesztés terén az alapokat a holland Pride Program jelentette – idézte fel Kuti Imréné, a Duna Összeköt Egyesület elnöke. A paksi és kiskőrösi térség volt a szerencsés kiválasztott, s kapott rendkívül sok szakmai segítséget, amit felhasználtak amikor – immár a Leader keretében – hozzáfogtak Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásához.  A helyzetfelmérés után felvázolták a jövőképet. A stratégiában foglaltak nincsenek kőbe vésve, minden évben aktualizálják, a változó körülményekhez igazítják. Ezt alapul véve igyekezett az egyesület fejlesztéseket ösztönözni. – Jó érzés végig menni a 21 településen, szemmel látható az eredmény – foglalta össze Kuti Imréné, aki szerint sok esetben az ott élők rá sem gondolnak, hogy milyen értékeik vannak. – A bikácsiak sem úgy mennek el az árvalányhaj mező mellett, hogy az jár a fejükben, hogy ez micsoda kuriózum – hozott példát. – Az egyesület által elkészített, Ajándék az élethez című kiadvány is tükrözi, hogy milyen sok fejlesztés történt, milyen sok érték van, amiért érdemes eljönni hozzánk – hangsúlyozta.

A Duna Összeköt közösséget huszonegy település alkotja. Azért fogtak össze, hogy kiaknázzák a vidékfejlesztési programokban rejlő lehetőségeket, pályázati forrásokhoz jussanak, megőrizzék, fejlesszék értékeiket. A történetileg, közigazgatásilag egymásra utalt paksi járásbeli települések nem érték el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban előírt lakosságszámot.

Nyolc Bács-Kiskun megyei, ottani Leader közösségekből kimarad településben találtak partnerre. A tét 1.2 milliárd forint volt, amit a Leader alapelv alapján helyben született ötletekre alapozva, pályázatok útján nyerhettek el. Fejlesztések, köztük turisztikai vonatkozású beruházások, sora valósult meg ebből a pénzből, de – ahogy Mérei Melinda az egyesület munkacsoportjának vezetője mondja – ez még kevés. Fontos, hogy a térségben élők ismerjék fel saját értékeiket, higgyenek azokban, akkor tudják hitelesen kínálni, megmutatni másoknak. Ennek gyakorlatban működő példáját minap egy Ausztriában tett tanulmányúton tapasztalhatták meg a vidékfejlesztésben dolgozók. Mérei Melinda kiemelte, hogy a másik fontos tanulsága volt ennek a látogatásnak, hogy összefogás nélkül legfeljebb részeredményeket lehet elérni. Az együttes fellépés már megvalósult példája az egyesület által koordinált és pályázati forrásból finanszírozott marketing munka, aminek az a célja, hogy az egységes arculat megteremtésével, közös megjelenéssel tudatosítsák a helyben élőkben és a vendégségbe érkezőkkel, hogy a térségben sok olyan apró érték van, ami egyenként is, de együtt még inkább „Ajándék az élethez”.

További friss hírek és információk: http://dunaosszekot.hu/turisztika/dunaszentbenedek

https://www.facebook.com/duna.osszekot?fref=ts

skyscraper_kek

Hozzászólások