Lakossági hirdetmény

2017 júl. 17.

Lakossági hirdetmény

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Dunaszentbenedek településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről

az Eljr. rendelkezései és Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.16.) önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és az önkormányzati Hivatalban

2017. július 24-én a 16 órakor tartandó lakossági fórumon ismertetem.

 6/2017.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján partner Dunaszentbenedek település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57. ) ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 1-jéig.

és elektronikusan elérhető: dunaszentbenedek.hu webhelyről.

A településképi arculati kézikönyvre vonatkozó további ismertek a következő web helyeken találhatók:

http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http://online.pubhtml5.com/aego/ewfc/

Vélemények, javaslatok írásban papíralapon a polgármester címére (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.) elektronikusan a postmaster@dbenedek.t-online.hu címre küldhetők 2017. augusztus 1-jéig.

Dunaszentbenedek, 2017. július 7.

Vargyas Mihály                                                                                                                                      polgármester

 

Hozzászólások