Településkép védelméről szóló rendelet tervezet

2017 nov. 23.

 

FELHÍVÁS

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Dunaszentbenedek településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát az Eljr. rendelkezései és Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és

2017. november 30-én csütörtökön 15.00 órakor az Önkormányzati Hivatalban (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.) tartandó lakossági fórumon ismertetem.

6/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet alapján partner Dunaszentbenedek település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés véleményezési szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. december 8-ig.

Elektronikusan elérhető www.dunaszentbenedek.hu webhelyről.

Vélemények, javaslatok írásban papíron vagy elektronikusan a polgármester címére (Vargyas Mihály 6333 Dunaszentbenedek, Kossut u. 57.; postmaster@dbenedek.t-online.hu) küldhetők 2017. december 8-ig.

 Vargyas Mihály

  polgármester

Dunaszentbenedek Településképi Arculati kézikönyv

Dunaszentbenedek Településképi rendelet tervezet

Hozzászólások