Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

NYILVÁNTARTÁSOK:

Üzletek:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján:

“6.§ (1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

“9. § (1) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

Bejelentési és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás

 

Telepek:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.)Korm rendelet alapján:

Telepekről vezetett nyilvántartás

 

Szálláshelyek:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdése szerint:

“A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.”

Szálláshelyekről vezetett nyilvántartás

 

 Nyomtatványok:

BEJELENTÉS KÖTELES ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG KÉRELEM

Mozgóbolt útvonaljegyzék

 

Hozzászólások