Rendeletek

10/2017.(XII.21.) Dunaszentbenedek Község településképének védelméről

7/2017.(VII.24.) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

6/2017.(V.15.) A partneri egyeztetés szabályairól

12/2015.(XI.30.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

11/2015.(XI.30.) A helyi adókról

9/2015.(IX.30.) A talajterhelési díjról

7/2015.(VI.30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

6/2015.(VI.30.) Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

3/2015.(II.27.) A helyi szociális ellátásokról

5/2014.(III.20.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

17/2013.(XII.23.) Az önkormányzat vagyonáról

10/2005.(XI.1.) A közterület használatáról

7/2005.(IV.15.) A település köztisztaságáról és a környezet védelméről

16/2013.(XI.29.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség ISPA és KA önkormányzati vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

14/2013.(XI.29.) Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

13/2013.(XI.29.) A közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

3/2013.(IV.11.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 2013 (IV.11.) önkormányzati rendelet

10/2014.(XI.5.) A képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2009.(VI.22.) A játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről

23/2010.(X.15.) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, valamint a működési feltételek biztosításáról 

1/2006.( II.16.) Helyi építési szabályokról

21/2004.(XI.24.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről

12/2005.(XI.1.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

3/1998.(X.11.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

9/2000.(XII.6.) A temetőkről és temetkezésről

13/2002.(VIII.15.) Dunaszentbenedek Község kitüntető címe és díja alapításáról, és adományozásának rendjéről

3/2004.(II.17.) Az állattartásról

10/2004.(IV.30.) A termőföldek őrzéséről

 

Hozzászólások