Általános Iskola

Iskolatörténet:

 

          A régi jegyzőkönyvekben 1762-ből található az első feljegyzés az első tanítóról, aki kántor, és jegyző is volt egy személyben. 1793-ban szűnt meg a hármas állás, akkor már külön jegyző volt.

          1816-ban négy osztályos volt az iskola. Akkor a legfőbb tantárgy a vallástan volt. A szorgalmi idő is hosszabb volt, mert aratáskor kettő, szüretkor pedig három hét volt a szünet. Természetesen még elég sok szünnap volt a sok vallási ünnep miatt.

          Híres tanító volt Vörösmarty Sándor, aki 1852-ben részt vett a Noszlopy Gáspár-féle összeesküvésben, mely miatt 7 évet és 7 hónapot töltött Kufstein börtönében. Kiszabadulása után került Benedekre.

          Ribiczei Nemes Viktor – aki szintén tanító volt – alakította meg a Polgári Olvasókört.

          Dóra Tibor 1941-ben került a községbe kántortanítónak. Hosszú ideig volt az iskola igazgatója, feldolgozta a község történetét is.

          1948-ban államosították az iskolákat.

          1954-ben az iskolának 6 tanulócsoportja volt.A tanítás több épületben folyt.

          1968-ban épült az új épület a Kölcsey utcában 2 tanteremmel, melyet 1978-ban újabb két teremmel bővítettek.

          1975-ben Uszód és Géderlak községekkel együttműködve jön létre az Egyesített Általános Iskola. 1982-től az iskolák ismét önállóak, 8 tanulócsoporttal 2 vagy 3 napközis csoporttal működnek. A gyermeklétszám csökkenése miatt 2004-től társulás formájában működik az iskola. Először  Kalocsa Belvárosi – Dunaszentbenedeki Általános Iskola és Óvoda néven, majd 2007-től kibővülve a többi kalocsai és négy vidéki tagiskolával Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskola néven majd Kalocsai Kunszt József  Fényi Gyműködünk tovább.

           A 2010-2011-es tanévtől kezdődően már csak alsó tagozaton folyik az oktatás. A készségtárgyakat összevontan tanítjuk az 1-4. osztályokban.

         A benedeki tagintézmény vezetője: Martonyi-Szabó Gabriella

         A nevelőtestület tagjai:

          Dózsa Edina,  Martonyi-Szabó Gabriella

         Óraadó: Szalai Ida, Posztobányi-Paulin Zsuzsanna.

         Idegen nyelvként angolt tanulhatnak a diákok. A számítástechnikát korszerűen felszerelt számítástechnikai teremben oktatjuk. Tágas udvarunkon sportpálya található a focizók számára, de lehet röplabdázni és kosárlabdázni is. A tanórákon kívül változatos programokat biztosítunk tanulóinknak. Minden évben ősszel 1 napos kirándulást szervezünk az ország egy-egy történelmileg nevezetes városába. Alkalmanként csoportokat szervezünk a kalocsai uszodába. Színházlátogatásra, mozilátogatásra is sor kerül minden évben. Mikuláskor, karácsonykor, farsangkor vidám ünnepségeket szervezünk. Anyák napján osztályonként köszöntik a tanulók az édesanyákat. A községi ünnepségeken irodalmi műsorral szerepelünk. Tanulmányi versenyeken, sportversenyeken rendszeresen részt veszünk.

          Végzett nyolcadikosaink nemcsak Kalocsán tanulnak tovább, hanem Bajára, Szegedre, Paksra, Kecskemétre, Mohácsra is felvételt nyernek érdeklődésüknek megfelelő középiskolákba.

          Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink közül egyre többen végeznek főiskolát, egyetemet.

Hozzászólások