Óvoda

Dunaszentbenedeki Tagóvoda

Óvodánk 2014. július 1-től az Uszód és Dunaszentbenedek Kék-Sziget Óvoda tagja.

Óvodánk a község központi részén helyezkedik el. Barátságos, tágas, esztétikus csoportszobákkal és jól felszerelt játszókerttel várjuk a gyermekeket. Egy vegyes csoporttal működünk. Óvodai nevelési programunk középpontjába a néphagyomány-őrzés került. Valljuk, hogy a hagyományápolásban rejlő kultúrtörténti értékeink felfedezése és továbbadása, gyermekeink személyiségének érzelmekkel áthatott fejlesztését szolgálja. Mindennapi nevelőmunkánkba beépítjük a magyar népi játékkincs egy-egy szép változatát, melyen keresztül  célunk a népzene megszerettetése, egyre fokozódó élmények nyújtása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. 2009-től bekapcsolódtunk a “Madarász ovi”  programba. Falusi környezetről lévén szó, igen közel a Dunához, tág lehetőség nyílik a  gyermekek számára az őket  körülvevő világ mélyebb megismerésére. Erősíteni szeretnénk bennük  azt a magatartást, hogy a környezet élőlényeit – növényeket, állatokat – védeni kell ahhoz, hogy szépségükben megmaradjanak.

 Nagy figyelmet fordítunk az anyanyelvi nevelésre és a kommunikáció fejlesztésre.

Intézményvezető: Filus Angelika

Óvodapedagógusok: Kovács Ignácné, Baksa Ágota

Elérhetőségünk: 

Uszód és Dunaszentbenedek Kék-Sziget Óvoda

Dunaszentbenedek

Kossuth utca 45.

Tel.: 78/416-129

Hozzászólások